پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
درمان شناختی-رفتاری منجر به بهبود عزت نفس و کیفیت زندگی سالمندان بستری شده دارای قطع عضو می گردد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اثرات مثبت درمان شناختی- رفتاری بر مشکلات روان شناختی بزرگسالان مانند اضطراب، افسردگی و اضطراب مرگ اثبات شده است ، لیکن این سوال مطرح است که آیا این درمان بر عزت نفس و کیفیت زندگی بیماران سالمند دارای قطع عضو نیز اثر دارد؟ این امر در مطالعه ای بر روی 64 بیمار سالمند در بخش جراحی عروق انجام شد. آزمودنی به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل (32 بیمار در هر گروه) تقسیم شدند. بیماران گروه مداخله در شش جلسه درمان شناختی-رفتاری شرکت کردند و گروه کنترل مراقبت معمول را دریافت کردند. در شروع و پس از هفته سوم، تمام بیماران در هر دو گروه به پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ و فرم پرسشنامه کوتاه ( کیفیت زندگی) پاسخ دادند.نتایج طرح نشان داد که درمان شناختی -رفتاری می تواند به طور معناداری عزت نفس و کیفیت زندگی در افراد سالمند دارای نقص عضو را بهبود بخشد.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر راضیه مولوی   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: بررسی تاثیر مداخله شناختی رفتاری بر عزت نفس و کیفی
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.106.653.fa
برگشت به اصل مطلب