پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
طراحی پرسشنامه امنیت غذایی خاص کشور ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مشخصات  و ویژگیهای یک پرسشنامه خوب و مناسب امنیت تغذیه ای در بر گرفتن سوالات پیرامون ارتباط درآمد و پولی که برای غذا صرف می شود با کفایت رژیم غذایی می باشد.این پرسشنامه ها باید مطابق فرهنگ هر جامعه باشد تا میزان صحت آن به حداکثر برسد.لیکن با توجه به نظر متخصصین تغذیه پرسشنامه ها موجود با فرهنگ غذایی جامعه ما هماهنگی ندارد ،لذا در مطالعه ای پرسشنامه ای ویژه ایرانیان تهیه و روایی و پایایی آن را مورد ارزیابی قرار گرفت . در ابتدا از طریق ارزیابی تمام پرسشنامه های در دسترس، پرسشنامه تهیه شدو شرایط تامین امنیت غذایی خانوار توسط پنج متخصص در زمینه امنیت غذایی مورد تایید قرار گرفت .سپس مصاحبه ای با ده خانواده فقیر انجام شد تا وضعیت تغذیه ای آنها توصیف شود .این پرسشنامه به 200 خانوار از نقاط مختلف شهر اصفهان ارائه شد. یافته های پژوهش نشان داد که پرسشنامه تهیه شده روایی و پایایی لازم را دارا بوده است و ابزاری مناسبی برای اندازه گیری ناامنی غذایی خانوار برای خانواده های ایرانی است.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر لیلا آزاد بخت   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 193124
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.106.682.fa
برگشت به اصل مطلب