پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
روش اندازه گیری محیط دور گردن در پیش بینی لارنگوسکوپی (حنجره بینی) مشکل در اطفال مناسب است

حذف تصاویر و رنگ‌ها
با توجه به اهمیت موضوع پیش بینی لانرگوسکوپی (حنجره بینی) مشکل و وجود تکنیک های مختلف که هر کدام حساسیت و ویژگی متفاوتی دارند و اینکه تا به حال مطالعه ای در زمینه مقایسه ایندکس ای ای اس آی با سایر معیارهای حنجره بینی مشکل در اطفال صورت نگرفته این مطالعه انجام شد. روش اندازه گیری محیط دور گردن در پیش بینی لارنگوسکوپی (حنجره بینی) مشکل در اطفال مناسب است. ایندکس ای ای اس آی دارای سطح معنی داری برای پیش بینی لانگوسکوپی مشکل در اطفال نبوده است.
 

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: ررسی مقایسه عملکرد معیار جدید آناتومی سطحی قفسه سینه (اندکس اکرومیوآگزیلوسوپرا استرنال ناچ AASI با معیارهای اناتومی قدیمی سروگردن در پیش بینی لارنگوسکوپی مشکل در اعمال جراحی نیازمند به لوله گذاری تراشه تحت بیهوشی عمومی در اطفال مراجعه کننده به مرکز
مجری اصلی: محمدرضا صفوی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۱۱/۷   |   کد طرح: 396154
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.106.9123.fa
برگشت به اصل مطلب