پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی البرز
توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی البرز پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه راه اندازی شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

پایگاه نتایج پژوهش های سلامت دانشگاه راه اندازی شد. هدف از راه اندازی این پایگاه ارایه دستاوردهای پژوهش های انجام شده در دانشگاه به مخاطبان می باشد. لطفا منتظر انتشار اخبار بعدی باشید.

نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.107.107.fa
برگشت به اصل مطلب