پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی البرز
توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی البرز عوامل موثر بر اهمال کاری تحصیلی با استفاده از الگوی شناخت اجتماعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

در یک مطالعه مقطعی با عنوان: «بررسی عوامل موثر بر اهمال کاری تحصیلی با استفاده از الگوی شناخت اجتماعیباندورا در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز» که در دانشگاه علوم پزشکی البرز انجام شد نتایج نشان داد که خودکارآمدی و خود اعتمادی دو متغیر پیش بینی کننده اهمال کاری تحصیلی می باشند که با طراحی راهبردهای مناسب در این زمینه می توان شاهد کاهش اهمال کاری تحصیلی بود.


مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر لیلی صالحی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۹/۲۰   |   کد طرح: 3087375
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.107.1649.fa
برگشت به اصل مطلب