پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی البرز
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی البرز دانشجویان غیرخوابگاهی نسبت به خوابگاهی ها از عملکرد تحصیلی و تاب آوری بهتری برخوردارند.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در یک مطالعه مقطعی که با عنوان: بررسی ارتباط بین تاب آوری و منبع کنترل با عملکرد تحصیلی دانشجویان  در  دانشگاه علوم پزشکی البرز انجام شد نتایج  نشان داد که دانشجویان غیرخوابگاهی تاب آورتر از خوابگاهی ها بودند و هم عملکرد تحصیلی بهتری داشتند

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: روح انگیز نوروزی نیا   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۴/۱۲   |   کد طرح: 3087953
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.107.237.fa
برگشت به اصل مطلب