پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی ایران
مصرف الکل خطر اقدام به خودکشی را 27 برابر افزایش میدهد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اثر مصرف الکل در بروز اقدام به خودکشی
سال 1394 مطالعه ای اثر مصرف الکل بر بروز رفتار اقدام به خودکشی را بررسی نمود. این تحقیق نتایج بخشی از یک مطالعه بزرگتر را نشان می دهد. نتایج مربوط به 100 بیمار مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان بهارلو به علت اقدام به خودکشی بود که پیش از اقدام، حداقل 120 سی سی الکل مصرف کرده بودند. فراوانی اقدام کنندگان به خودکشی از ساعت اول تا ششم پس از مصرف الکل به ترتیب 50، 20، 17، 6، 4، و 2 درصد بود.
نتیجه نشان داد که در 6 ساعت اول از مصرف حداقل 120 سی سی الکل ، خطر بروز اقدام به خودکشی تا 27 برابر افزایش می یابد. این خطر برای ساعت اول 10 برابر و برای ساعت دوم 5 برابر و برای ساعت سوم 4 برابر نسبت به کسانی که الکل مصرف ننمود اند افزایش می یابد. 

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر سید کاظم ملکوتی   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 2345

The effectiveness of preventive interventions package (brief training and telephone follow-up) on suicidal behaviors in Baharloo hospital, Tehran (2014-2015)
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.108.174.fa
برگشت به اصل مطلب