پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی ایران
افزایش آنزیم های کبدی ارتباط مستقیم با مرگ و میر بیماران در بخش مراقبت ویژه ندارد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بیماران بستری در بخش های ویژه داروهای متعددی به طور همزمان دریافت می‌کنند. صرف نظر از تداخلات متعدد فارماکوکنتیک، فارماکولوژیک، فارماکوژنتیک و وجود بیماری های زمینه ای در این بیماران، آسیب کبدی ناشی از این داروها و متعاقب آن مرگ و میر ناشی از این آسیب کبدی محتمل است. مهمترین یافته مطالعه ما عدم وجود ارتباط مستقیم بین مرگ و میر و وجود آسیب کبدی در این بیماران بود. با این وجود پیشنهاد می شود دربیماران بستری در بخش ویژه میزان آنزیم های کبدی مرتب پایش شده و در صورت افزایش آنزیم ها از مصرف داروهای با متابولیسم کبدی خودداری شود.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: امید مرادی مقدم   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۵/۶/۳۱   |   کد طرح: -
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.108.2035.fa
برگشت به اصل مطلب