پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی ایران
آلفا لیپوییک اسید می تواند در درمان بیماری نوروپاتی دیابتی موثر باشد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
با توجه به شیوع گسترده دیابت در جهان و با در نظر گرفتن اینکه نوروپاتی دیابتی یکی از مهمترین و رایج ترین اختلال‌های دیابت می باشد و همچنین تاکنون هیچ درمان موثر جهت کاهش عوارض و افزایش کیفیت زندگی در بیماران نوروپاتی دیابتی وجود ندارد، پیدا کردن راهکارهای جدید و مناسب جهت پیشگیری و درمان این بیماری ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا ما اثر محافظتی آلفا لیپوییک اسید را روی سمیت عصبی ایجاد شده توسط گلوکز بالا در سلول های PC12 به عنوان یک مدل in vitro برای بیماری نوروپاتی دیابتی بررسی نمودیم. نتایج نشان داد آلفا لیپوییک اسید با جلوگیری از مسیرهای استرس اکسیداتیو و آپوپتوز که جزو مسیرهای اصلی و مهم در ایجاد و پیشرفت بیماری نوروپاتی دیابتی می‌باشند قادر به کاهش سمیت عصبی بوده و می تواند به عنوان یک راهکار درمانی کاندید برای بیماری نوروپاتی دیابتی باشد. نتایج به دست آمده، در ادامه در مدل in vivo  بیماری نوروپاتی دیابتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از آن می توان کار را در فازهای بعدی پیش برد.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: آسیه حسینی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۲/۲/۲   |   کد طرح: -
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.108.2036.fa
برگشت به اصل مطلب