پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی ایران
بیماریهای وستیبولار محیطی بر عملکرد کوپولار- اندولنف تاثیر دارند.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بیماری های دستگـاه وستیبولار محیطی منجر به اختلال در ویژگی هـای دینامیک رفلکس دهلیزی چشمـی می شود. نظر به اینکه اغلب بررسی های بالینی و آزمایشگاهی دستگاه وستیبولار، دینامیک رفلکس دهلیزی چشمی را در نظر نگرفته و منحصرا آنالیز کلی بهره را انجام می دهند، در این مطالعه تلاش شد با مقایسه بهره لحظه ای رفلکس دهلیزی چشمی و همچنین آنالیز رگرسیون سرعت در 100 میلی ثانیه ابتدایی بروز رفلکس، مقایسه ای میان سه اختلال شایع دستگاه وستیبولار یعنی بیماری منییر، نوریت وستیبولار یکطرفه و وستیبولوپاتی دوطرفه پرداخته شود. نتایج حاکی از اختلاف معنادار میان بهره لحظه ای رفلکس در 40، 60 و 80 میلی ثانیه با میانگین رگرسیون سرعت رفلکس در 100 میلی ثانیه بین گروه کنترل و 3 گروه مختلف بیماران بود. یافته های مطالعه نشان می دهد بیماری های وستیبولار محیطی اثرات متفاوتی بر عملکرد کوپولار-اندولنف سیستم وستیبولار دارند که امکان بررسی این اثرات بواسطه ثبت تغییرات دینامیک رفلکس دهلیزی-چشمی میسر است. برای مشاهده مقاله لطفا به لینک زیر مراجعه فرمایید:
http://avr.tums.ac.ir/index.php/avr/article/view/433
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: محسن احدی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۳/۱   |   کد طرح: 94-03-32-26428
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.108.2048.fa
برگشت به اصل مطلب