پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی بابل
شیوع بالای حوادث شغلی در خطه ساحلی کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها
هر چند امروزه توسعه صنعتی و گسترش تکنولوژی زمینه‌ ساز رفاه و آسایش انسان گشته است، اما از پیامدهای ناگوار آن حوادث شغلی می ‌باشد که تهدیدی جدی برای سلامت به شمار می ‌آید. ‌این مطالعه به منظور بررسی همه‌ گیر شناختی جراحات استخوان و بافت نرم در ‌بیماران بستری بیمارستان شهید ‌بهشتی بابل انجام گردید. نتایج نشان دهنده روند فزاینده بروز حوادث شغلی، شیوع بالای آن در مشاغل ساختمانی و رونق ساخت و ساز در خطه ساحلی کشور، بنابراین ضرورت اتخاذ اقدامات جدی و پیشگیرانه جهت کاهش میزان بروز این گونه حوادث و پیامد‌های ناگوار آن را گوشزد می‌ نماید.


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی حوادث شغلی در بیماران بستری بخش ارتوپدی بیمارستان شهیدبهشتی بابل طی سالهای 1391-1389
مجری اصلی: دکتر ناصر جان محمدی   |   کد طرح: 1595
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.110.2662.fa
برگشت به اصل مطلب