پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
عملکرد اکثریت بیماران قلبی عروقی شهر بوشهر در ارتباط با سلامت دهان در سطح متوسط است.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بیماری قلبی عروقی یکی از رایجترین علل مرگ و میر در سراسر جهان و اولین دلیل مرگ و میر در ایران است. ارتباط این بیماری با بیماری دهان به اثبات رسیده است. هدف از این پژوهش ارزیابی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد بیماران قلبی عروقی در رابطه با وضعیت سلامت دهان است. در این پژوهش پرسشنامه‌ای شامل سوالات آگاهی، نگرش، عملکرد و اطلاعات دموگرافیک توسط 175 بیمار قلبی عروقی مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های دولتی قلب بوشهر تکمیل شد. این تحقیق نشان داد که کمتر از نیمی از بیماران قلبی عروقی در شهر بوشهر نگرش خوب داشتند. بیش از نیمی از آن‌ها دارای آگاهی خوب بودند. اما عملکرد اکثریت آن‌ها در سطح متوسط بود. لذا افزایش آگاهی تنها راه بهبود وضعیت سلامت دهان در این بیماران نیست و راهکارهای دیگری جهت بهبود عملکردشان مورد نیاز است.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر سید عمار بصری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۷/۱۷   |   کد طرح: 3235
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.113.1836.fa
برگشت به اصل مطلب