پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
مصرف شیرخشک خطر ابتلا به مالتیپل اسکلروزیس را افزایش نمی‌دهد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مالتیپل اسکلروزیس یک بیماری خود ایمنی است. این باور وجود دارد که اتیولوژی این بیماری شامل عوامل محیطی است که در نهایت منجر به تخریب غشای میلین نورون‌های عصبی می‌شود و باعث ایجاد مالتیپل اسکلروزیس می‌شود. از طرفی دیگر برخی مطالعات نشان داده‌اند که تغذیه با شیرمادر در دوران شیرخوارگی با تقویت سیستم ایمنی بدن از ابتلا به بیماری‌های گوناگون در بزرگسالی جلوگیری می‌کند. لذا پژوهشی با هدف بررسی ارتباط مصرف شیرخشک و شیرمادر در دوران شیرخوارگی با مالتیپل اسکلروزیس انجام شده است. در این مطالعه موردی_شاهدی، 92 بیمار مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های نورولوژی شهر بوشهر و 101 نفر از کارکنان و دانشجویان پزشکی بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر بدون داشتن بیماری زمینه‌ای به عنوان گروه شاهد مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 62 نفر (67.4 درصد) از گروه بیماران و 65 نفر(64.4 درصد) از گروه شاهد منحصرا با شیرمادر تغذیه شده بودند. از سویی دیگر 30 نفر(32.6 درصد) از گروه بیماران و 36 نفر(35.6) از گروه شاهد منحصرا شیرخشک و یا ترکیب شیرخشک و شیرمادر مصرف کرده بودند. آنالیز داده‌ها نشان داد که هیچ تفاوت معناداری بین مصرف شیرخشک و شیرمادر و خطر ابتلا به مالتیپل اسکلروزیس وجود ندارد. (0.66= P). بنابراین مصرف شیرخشک خطر ابتلا به مالتیپل اسکلروزیس را افزایش نمی‌دهد.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر هومان سلیمی‌پور   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۷/۱۷   |   کد طرح: 4232
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.113.1854.fa
برگشت به اصل مطلب