پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
پلاسمای غنی از پلاکت در ترمیم زخم ناشی از جراحی سینوس پیلونیدال موثر است.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بیماری سینوس پیلونیدال سبب موربیدیتی و ناراحتی زیادی برای بیمار شده و مشکلات اجتماعی اقتصادی زیادی به همراه دارد که می توان با کوتاه کردن فرایند بهبود پس از جراحی سبب کاهش این مشکلات شد. به همین منظور مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر پلاسمای غنی از پلاکت در ترمیم زخم ناشی از جراحی سینوس پیلونیدال اجرا شده است. طی یک مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور، 80 بیمار مبتلا به سینوس پیلونیدال به طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل (هر گروه 40 بیمار) قرار گرفتند. بیماران هر دو گروه به روش یکسان مورد جراحی قرار گرفتند. در گروه مداخله روز اول پس از جراحی، روز پنجم و روز دهم سطح زخم با محلول PRP آغشته شد. نتایج نشان داد که استفاده از PRP بعد از جراحی سینوس پیلونیدال سبب تسریع در بهبود زخم، کاهش درد بیمار، کاهش مدت زمان لازم برای بازگشت به فعالیت روزانه و کار و در نهایت، سبب کوتاه شدن مدت زمان بهبودی کامل بیمار می شود.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر لیلی رضایی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۷/۱۰   |   کد طرح: 6052
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.113.1860.fa
برگشت به اصل مطلب