پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دررعایت استانداردهای مجوزدهی توسط مطب ها، حیطه رعایت قانون و بخشنامه های ابلاغی بالاترین و حیطه فیزیکی کمترین درصد را کسب کردند.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
یافته های حاصل از مطالعه نشان می دهد که میانگین رعایت استانداردهای مجوزدهی توسط مطب ها برابر 9/78% می باشد. وضعیت رعایت استانداردها به تفکیک حیطه های مورد بررسی نیز بدین صورت است که میزان رعایت استانداردهای مجوزدهی برابر 1/82 درصد در حیطه فضای فیزیکی، 3/77 درصد در حیطه تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی، 2/96 درصد در حیطه نیروی انسانی، 1/99 درصد در حیطه مدارک پزشکی و اطلاع رسانی، 6/93 در حیطه رعایت قانون و بخشنامه های ابلاغی، 2/56 درصد در حیطه بهداشت و کنترل عفونت می باشد.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر جعفر صادق تبریزی   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.115.1740.fa
برگشت به اصل مطلب