پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی تبریز
استفاده از تکنیکهای مختلف برای ارائه خدمات که بیشترین کارایی و اثربخشی را داشته باشند منجر به بهترین نتایج خواهد شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مدیران بیمارستانها با آگاهی از راههای متعددی که در ارائه خدمات سلامت مورد استفاده قرار می گیرد و نتایج حاصل از آن می توانند بهترین شیوه ارائه خدمات را مورد استفاده قرار دهند و کارآمدی بیمارستان را افزایش دهند. برای ارائه خدمات همیشه یک روش کلی وجود ندارد. استفاده از تکنیکهای مختلف برای ارائه خدمات که بیشترین کارایی و اثربخشی را داشته باشند منجر به بهترین نتایج خواهد شد.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: یلدا موسی زاده   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.115.1748.fa
برگشت به اصل مطلب