پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی تبریز
در کشت سلول های بنیادی با کندرون های حاصل از غضروف جنینی، اکثر سلول های بنیادی به سلول های شبه استئوبلاست تمایز پیدا کردند.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بر اساس نتایج بدست آمده از پروژه فوق، سلول های بنیادی مشتق از اینفراپاتلار زانو وقتی با کندرون های بدست آمده از افراد بالغ مبتلا به آرتروز کشت داده شدند تاثیری در تمایز مشاهده نگردید و در شرایط کشت سلول های بنیادی با کندرون های حاصل از غضروف جنینی، اکثر سلول های بنیادی به سلول های شبه استئوبلاست تمایز پیدا کردند.
مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.115.1794.fa
برگشت به اصل مطلب