پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی تبریز
برگزاری دوره‌های آموزشی تریاژ پیش بیمارستانی قبل از وقوع حوادث، در افزایش دانش و بهبود عملکرد تکنسین‌های مرکز فوریت‌های پزشکی موثر است .

حذف تصاویر و رنگ‌ها
تریاژ پیش بیمارستانی مفهومی اساسی در مدیریت اورژانس‌ است که با توجه به محدودیت منابع انسانی، نقشی اجتناب ناپذیر در مدیریت بحران و بلایا دارد. هدف اصلی این مطالعه بررسی نقش آموزش تریاژ  START بر دانش و عملکرد کارکنان فوریت‌های پزشکی(EMS) استان آذربایجان شرقی بوده است. مطالعه بر روی کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان به صورت سنجش دانش و عملکرد با پیش آزمون و پس آزمون صورت گرفت که نتایج آزمونها به طور معنی دار بدنبال آموزش، آگاهی و عملکرد بهتری را نشان داد. برگزاری دوره‌های آموزشی تریاژ پیش بیمارستانی قبل از وقوع حوادث، در افزایش دانش و بهبود عملکرد تکنسین‌های مرکز فوریت‌های پزشکی موثر است و در نتیجه باعث کاهش خطای عملکرد ایشان و همچنین کاهش Overload ( بیش انبوهی بیماران ارجاعی به اورژانس) می‌گردد
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر محبوب پورآقائی   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.115.1796.fa
برگشت به اصل مطلب