پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی تبریز
میان میانگین سنی بیماران، زمان احیا و جنس بیمار با موفقیت احیا رابطه معنی‌داری مشاهده شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
احیای قلبی ریوی(CPR) موفق می‌تواند از بروز مرگ و میر بیماران بکاهد. در این زمینه اطلاعات دموگرافیک بیماران دچار ایست قلبی تنفسی که تحت CPR قرار گرفتند مورد بررسی قرار گرفت و از 354 مورد احیای قلبی و تنفسی، 281 مورد( 79%) ناموفق بودند و 73 مورد (21%) احیای موفق بودند. میان میانگین سنی بیماران، زمان احیا و جنس بیمار با موفقیت احیا رابطه معنی‌داری مشاهده شد. همچنین مکان احیا رابطه‌ی مستقیمی با موفقیت احیا داشت.


 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر حسین اجاقی   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.115.1797.fa
برگشت به اصل مطلب