پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
روند رو به رشد شیوع و بروز بیماری مولتیپل اسکلروزیس در شهرستان تربت حیدریه روند رو به رشد شیوع و بروز بیماری مولتیپل اسکلروزیس در شهرستان تربت حیدریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری عفونی-نورونی در سیستم عصبی مرکزی با ترکیب ناهمگن بالینی و پاتولوژیکی است و می تواند بعد از چند هفته تا چند سال منجر به مرگ بیمار شود. این بیماری بیشتر در بازه سنی 20 تا 40 سال مشاهده شده  و در جنس مونث شایع تر می باشد. مطالعه حاضر به بررسی شیوع و بروز این بیماری در شهرستان تربت حیدریه می پردازد. اطلاعات دموگرافیک و مورد نیاز پژوهش از بیماران در قالب یک چک لیست از انجمن ام اس تربت حیدریه جمع آوری گردید. باتوجه به نتایج میزان بروز کلی بیماری ام اس در سطح شهرستان 4/1 نفر در صدهزار نفر می باشدو شیوع این بیماری نیز 84/30 در صد هزار نفر گزارش شد. شیوع در بازه های سنی خاص تا 9/95 در صد هزار گزارش شد. درکل تربت حیدریه با توجه به دسته بندی های انجام شده جزو مناطق با ریسک بالای ام اس می باشد.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: محمد سرمدی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۹/۲۳   |   کد طرح: A-10-1356-6
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.116.1672.fa
برگشت به اصل مطلب