پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
شیوع کم خونی فقر آهن در گروه سنی کمتر از 18 سال ایران شیوع کم خونی فقر آهن در گروه سنی کمتر از 18 سال ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
فقر آهن و کم خونی ناشی از آن (IDA) جزء مهمترین مشکلات بهداشت عمومی در دنیا و شایع ترین کمبود تغذیه ای  در کودکان و نوجوان خردسالبه خصوص درکشورهای درحال توسعه می باشد. در ایران چندین گزارش بانتایج متفاوت وجود دارد. مرورنظام مند و متاآنالیز این داده ها یک دیدگاه واقعی تر را درمورد شیوع فقرآهن نشان خواهدداد.علیرغم تلاشهای وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی ایران دربکاربردن مکمل های آهن رایگان برای شیرخواران ودختران، شیوع فقرآهن وآنمی حاصل ازآن قابل ملاحظه است. مداخلات بیشتر با افزایش استفاده ازمکمل ها برای گروه های غیرتحت پوشش شامل پسران زیر6سال به صورت برنامه های اختصاصی ضرورت دارد.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر سید رضا خطیبی   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: A-10-1304-4
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.116.1958.fa
برگشت به اصل مطلب