پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
تعیین روشهای مورد استفاده برای خودکشی در سال 1393 در موارد ایرانی و طبقه بندی موارد بر اساس الگوی خودکشی تعیین روشهای مورد استفاده برای خودکشی در سال 1393 در موارد ایرانی و طبقه بندی موارد بر اساس الگوی خودکشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
خودکشی یکی از معظلات مهم بخش سلامت به شمار می آید.طبقه بندی موارد  خودکشی بر اساس روشهای مورد استفاده برای خودکشی انجام گردید.چهاردسته ی پنهان شناسایی شدند:الف)اقدام به خودکشی ناموفق بدون سابقه ی اختلال روانی، ب) اقدام به خودکشی ناموفق با سابقه ی اختلال روانی، ج) اقدام به خودکشی موفق بدون سابقه ی اختلال روانی، د) اقدام به خودکشی موفق با سابقه ی اختلال روانی. اغلب افراد،دردسته ی اول وبااحتمال بالایی مسمومیت دارویی هستند. افرادمذکرتمایل دارندکه ازروشهای سخت استفاده کنندواغلب خودکشی موفق دارند. اغلب افرادی که تلاش ناموفق خودکشی داشته اند،نیازبه مداخلات پیشگیرانه وحمایتهای روانی دارند.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر سید رضا خطیبی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۳/۱   |   کد طرح: A-10-1304-6
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.116.1963.fa
برگشت به اصل مطلب