پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی تهران
در موش سوری Onopordia استخراج شده از گیاه خواجه باشی اثر ضد تشنجی در تشنج ناشی از پنتیلن تترازول دارد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
از موش های سوری با وزن 23-30 گرم (تأمین شده از گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران) در انجام تمامی مراحل آزمایشات استفاده شد. حیوانات در حیوان خانه گروه فارماکولوژی تحت چرخه خواب و بیداری (12 ساعت روشنایی و 12 ساعت تاریکی) و در دمای 22 درجه سانتیگراد نگهداری شدند و دسترسی آزاد به آب و غذا داشتند. 3-3-2 مدل تشنج : به منظور القای تشنج،PTZ(pentylenetetrazol)با غلظت 5% وبا سرعت 1ml/min داخل ورید دمی موشها با سوزن 30-gauge وبه کمک پمپ تزریق میگردد. کمترین دوز PTZ که موجب کلونوس جنرالیزه شود به عنوان آستانه تشنج ثبت میشودZandieh, Maleki (36). در تمامی مراحل در هر گروه از موش ها 8 عدد موش قرار می گیرد و نیز به منظور رسیدن به جواب قطعی هرگروه حداقل یک بار آزمایش می شوند. اولین گروه به عنوان گروه کنترل می باشد که از سالین 0.9% استفاده می کنیم و سپس PTZ را تزریق می نماییم. گروه های مورد مطالعه به صورت زیر خواهد بود: 1.گروه کنترل 2. گروه هایی برای بررسی زمان 3. گروه هایی برای بررسی دوزonopordia اثر ضد تشنجی دارد ودر ایجاد این اثر سیستم نیتریک اکساید و گیرنده NMDA دخیل می باشند .
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: محمدرضا دهپور   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۶/۳۰   |   کد طرح: 94-02-158-28355
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.117.2006.fa
برگشت به اصل مطلب