پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
بررسی تنوع ژنوتایپی و فیلوژنی لیشمانیا ماژور از طریق تکنیک MLST در استان خوزستان سال 1394 بررسی تنوع ژنوتایپی و فیلوژنی لیشمانیا ماژور از طریق تکنیک MLST در استان خوزستان سال 1394

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در این مطالعه در ژنهای G6PDH، MPI، ICD در مقایسه با لیشمانیا ماژور فردلین و سوش استاندارد ایران هیچ گونه تغییری دیده نشد و یک هاپلوتایپ شناسایی گردید و در سایر ژنها یک تغییر و دو هاپلوتایپ شناسایی شد  و در ژن  6PGDو FH این تغییر منجر به تغییر اسید آمینه شد. با رسم درخت هفت لوکوس ژنی یک (diploid sequence type)  DST دیده شد.
مطالعه MLST نشان می دهد  لیشمانیا ماژور با گذشت زمان و تغییر مکان جغرافیایی توانسته است توالی ژنتیکی خود را حفظ کند، البته با انجام مطالعات بیشتر قضاوت بهتری می توان کرد و ژنهای Conserve می توانند کاندید واکسن باشند.
 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر محمود راهدار   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۷/۱۲   |   کد طرح: OG-94122
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.118.1750.fa
برگشت به اصل مطلب