پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
تاثیر کرم واژینال پوسته سبز گردو بر درمان واژینیت کاندیدایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
پوسته سبز گردو دارای خواص ضد میکروبی و ضد قارچی در تحقیقات سلولی بوده است، اما این اثرات روی حیوانات یا انسان ثابت نشده است. از این رو به بررسی مقایسه ای تاثیر عصاره پوسته سبز گردو با داروی کلوتریمازول در درمان عفونت قارچی واژن در موشهای آزمایشگاهی پرداخته شد. پس از یک هفته اثر کرم واژینال پوسته سبز گردو با غلظت 4% همانند کلوتریمازول بوده و موشهای تحت درمان این دو دارو کاملا درمان شده بودند. این مطالعه نشان داد که کرم واژینال پوسته سبز درخت گردو با غلظت 4 درصد به اندازه کلوتریمازول در درمان عفونت قارچی واژن در زنان سنین باروری می تواند موثر باشد.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: پروین عابدی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۳/۱   |   کد طرح: MARC-9406
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.118.4781.fa
برگشت به اصل مطلب