پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
کاهش وزن بدن، هورمون های تیروییدی، درد و حافظه در موش های صحرایی نر هیپوتیروئیدی با مصرف عصاره کیوی بررسی اثرات عصاره میوه کیوی (Actinidia deliciosa) بر وزن بدن، هورمون های تیروییدی، درد و حافظه در موش های صحرایی نر هیپوتیروئیدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در هیپوتیروییدی تولید اکسیدان ها موجب اختلالات رفتاری می شود. میوه کیوی حاوی ویتامین های مختلف و مواد آنتی اکسیدانی است. در موش های هیپوتیروئیدی هورمون های تیروئیدی، درد و حافظه به طور معناداری کاهش یافت(0/01> P). دوزهای 150 و 200 عصاره کیوی بدون تاثیر بر غلظت هورمون های تیروئیدی بهبودی درد و حافظه در موش های هیپوتیروئیدی را بطور معنادار بهبود داد. تجویز عصاره کیوی به دلیل اینکه سطوح کاهش یافته هورمون ها متعاقب هیپوتیروییدی را افزایش نداد، بنابراین تاثیری بر محور عصبی -هورمونی نداشته است. می توان این اثرات بهبودی بخش کیوی بر اختلالات رفتاری متعاقب هیپوتیروییدی را احتمالاً به خاصیت آنتی کسیدانی آن در مغز نسبت داد.
 
مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.118.887.fa
برگشت به اصل مطلب