پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی جهرم
توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جهرم رژیم گیاهی سیاه دانه و فلفل سیاه در اندازه ی فولیکول غالب، افزایش ضخامت اندومتر و نهایتا میزان بارداری تاثیر مثبت داشته است.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
سندرم تخمدان پلی کیستیک که سندرم اشتین لونتال نیز نامیده میشود یکی از اختلالهای شایع غدد داخلی در زنان در سنین باروری است. این سندرم حدود 4% زنان سنین باروری و حدود 5 تا 10% جمعیت عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد. مطالعه ای که بر روی90 زن نابارور مبتلا  به سندرم پلی کیستیک تخمدان در محدوده ی سنی 40 - 18 سال انجام شد، نشان داد که رژیم گیاهی سیاه دانه و فلفل سیاه در اندازه ی فولیکول غالب، افزایش ضخامت اندومتر و نهایتا میزان بارداری تاثیر مثبت داشته است.  

مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.119.1256.fa
برگشت به اصل مطلب