پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی جهرم
توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جهرم عصاره هیدروالکلی هسته خرمای شاهانی جهرم بخاطر داشتن خاصیت آنتی اکسیدانی باعث تعدیل تغییرات ایجاد شده توسط دیابت در موش های صحرایی می گردد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در طی مطالعه ای که در شهرستان جهرم انجام شد، هسته خرمای شاهانی جهرم باعث افزایش معنی دار میانگین غلظت سرمی قند خون و TC و TG و LDL  در گروه های دیابتی  و غلظت انسولین و کاهش معنی دار HDL  را نشان داد. در تمام گروههای دیابتی دریافت کننده عصاره هسته خرمای شاهانی غلظت سرمی قند خون و TC و TG و LDL  کاهش معنی دار و غلظت انسولین افزایش معنی دار نسبت به گروه دیابتی نشان داد. دوزهای 500 و 1000 mg/kgعصاره هسته خرما باعث افزایش معنی دار غلظت HDL نسبت به گروه دیابتی شدند. دوز 1000 mg/kg بیشترین تاثیر را نشان داد. بنابراین غلظت های هسته خرمای شاهانی استفاده شده در این تحقیق بخاطر داشتن خاصیت آنتی اکسیدانی باعث تعدیل تغییرات ایجاد شده توسط دیابت در موش های صحرایی گردید.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر ژیلا رحمانیان   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۷/۳۰   |   کد طرح:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.119.1390.fa
برگشت به اصل مطلب