پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی جهرم
توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جهرم بررسی مولفه های اجتماعی- جمعتی تاثیر گذار بر آگاهی ،نگرش و رفتار زیست محیطی دانشجویان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
طی مطالعه ای که برای بررسی بررسی مولفه های اجتماعی-  جمعتی تاثیر گذار بر  آگاهی ،نگرش و رفتار زیست محیطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم  صورت گرفت ، نشان داد که میانگین رفتار مصرف انرژی در پاسخگویان بیشترین میزان و رفتار بازیافت کمترین میزان را داشت و در مجموع رعایت رفتارهای زیست محیطی در بین دانشجویان در حد متوسط به بالا (میانگین میانگین ها 43/3 از 5) قرار دارد.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: وحید رحمانیان   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۹/۲۵   |   کد طرح:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.119.1866.fa
برگشت به اصل مطلب