پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی جهرم
توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جهرم مفهوم تطابق، و شناسایی ویژگی ها، پیشایندها و پیامدهای آن در بیماران مولتیپل اسکلروزیس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
طی مطالعه ای مرور سیستماتیک در مورد  شفاف سازی مفهوم تطابق، و شناسایی ویژگی ها، پیشایندها و پیامدهای آن در بیماران مولتیپل اسکلروزیس انجام شد، یافته ها نشان داد تطابق با بیماری یک مفهوم چند بعدی است که شامل ویژگی های اصلی حفظ تعادل عاطفی، پذیرش بیماری و خودتنظیمی می باشد. پیشایندهای تطابق با بیماری در بیماران شامل حمایت اجتماعی، آگاهی و اطلاعات درباره بیماری، نگرش در خصوص بیماری و اعتقادات معنوی مذهبی بودند. همچنین پیامدهای تطابق با بیماری شامل ارتقا سلامت، پایبندی به رژیم درمانی، استقلال در زندگی شخصی و روابط اجتماعی و ارتقای روابط خانوادگی بودند.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر علی دهقانی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۹/۲۶   |   کد طرح:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.119.1868.fa
برگشت به اصل مطلب