پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی جهرم
توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جهرم بررسی سطح ویتامین D در بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
ویتامین D از ریسک فاکتورهایی است که اخیرا مطرح شده و تحقیقات بر روی آن درحال انجام است. طی مطالعه ای که با هدف بررسی سطح ویتامین D در بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی حمله ای انجام شد، 49 نفر از بیمارانی که با تشخیص فیبریلاسیون دهلیزی حمله ای در بیمارستان های جهرم بستری شدند، به مدت 2 سال جمع آوری و به عنوان گروه مورد وارد مطالعه شدند. یافته های این مطالعه نشان داد که ارتباط معنی داری بین سطح ویتامین D با بروز فیبریلاسیون دهلیزی در نمونه¬ها وجود ندارد ( باوجودیکه سطح این ویتامین در گروه مورد کمتر از گروه شاهد بود.)
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر زینب السادات فتاح   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۹/۳۰   |   کد طرح:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.119.1869.fa
برگشت به اصل مطلب