پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی جهرم
توسط دانشگاه علوم پزشکی جهرم معاینه توسط دانشجوی همجنس، هم برای مردان و هم برای زنان، اهمیت و حساسیت بیشتری دارد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بیماران، کلید آموزش سرپایی دانشجویان پزشکی در سراسر دنیا هستند و رضایت بیماران از خدمات دریافتی سبب افزایش مشارکت بیمار و بهبودی روند آموزش بالینی دانشجویان است. طی یک مطالعه که در دانشگاه علوم پزشکی جهرم بر روی 274 نفر بیمار مراجعه کننده به دو درمانگاه آموزشی و درمانی شهرستان جهرم در سال 1397 انجام شد نشان داد که بیماران زن نسبت به بیماران مرد در مورد جنسیت دانشجوی شرح حال گیرنده و یا معاینه کننده حساسیت بیشتری دارند. به علاوه، با توجه به درصدهای مذکور همچنین مشخص میگردد که معاینه توسط دانشجوی همجنس، هم برای مردان و هم برای زنان، اهمیت و حساسیت بیشتری نسبت به شرح حال گیری توسط دانشجوی همجنس دارد.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: نگرش و احساس بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های آموزشی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم نسبت به حضور دانشجویان پزشکی: یک مطالعه اخلاقی از منظر بیماران
مجری اصلی: طاهره عبدیان   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۷/۲۰   |   کد طرح: IR.JUMS.REC.1397.055
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.119.8525.fa
برگشت به اصل مطلب