پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
استفاده از روش طراحی آزمایشات و به دنبال آن به کارگیری RSM و نتایج آن می‌تواند باعث افزایش کارایی ریفولدینگ آنزیم شود

حذف تصاویر و رنگ‌ها
     بر اساس نتایج حاصل می­توان چنین نتیجه­گیری نمودکه استفاده از روش طراحی آزمایشات و به دنبال آن به کارگیری RSM و نتایج آن می­تواند باعث افزایش کارایی ریفولدینگ آنزیم شود. از طرف دیگر نتایج مربوط به تاثیر LDP بر IAA نشان داد که این سیستم می­تواند به عنوان یک سیستم آنزیم-پیش دارو درمانی در مطالعه­ی درمان سرطان مورد توجه قرار گیرد.
مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.120.1155.fa
برگشت به اصل مطلب