پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
همسانه سازی و بیان ژن LDP در باکتری E. coli BL21DE3 منجر به تولید بالای پروتئین نوترکیب LDP در حدود 30 میلی گرم در لیتر شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
همسانه سازی و بیان ژن LDP در باکتری E. coli BL21DE3  منجر به تولید بالای پروتئین نوترکیب LDP در حدود 30 میلی گرم در لیتر شد. این پروتئین به صورت نامحلول و غیر فعال تولید و تخلیص شد، لذا جهت فعال­سازی آن، تاخوردگی مجدد صورت گرفت. بعد از تاخوردگی مجدد، آنزیم محلول و با فعالیت بالا به دست آمد و در ادامه با در دست داشتن آنزیم فعال، خصوصیات کینتیکی و ساختاری آنزیم مورد مطالعه قرار گرفتند. با توجه به میزان بیان بالا و بازده­ی تاخوردگی مجدد بالا و نیز فعالیت آن پیش­بینی می­شود که این آنزیم بتواند به عنوان یک گونه­ی جدیدی از پراکسیداز جهت مصارف مختلف صنعتی، تشخیصی و درمانی معرفی گردد.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر علی ریاحی مدوار   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: p-96-10
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.120.1156.fa
برگشت به اصل مطلب