پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی با انگیزش پیشرفت تحصیلی و اختلالات خواب در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
از گذشته تا به امروز ، سطح آگاهی افراد ، متناسب با زمان ، تغییر کرده است و میتوان این را گفت که  سطح آگاهی افراد با امکانات و تکنولوژی های مربوط به آن دوره سنجیده میشود. زندگی همراه با تکنولوژی ها و فناوری ها ، هم لذت بخش و هم  راحت و آسان است .البته این جنبه خوشایند هر فناوری و تکنولوژی است اما اگر نتوانیم به طور صحیحی از آن استفاده کنیم علاوه بر مزایا به معایب و مضرات آن هم دست پیدا میکنیم و یا حتی بعضی اوقات با بهره مندی از نکات مثبت ، به نکات منفی در که دل آن است دست پیدا میکنیم که در این صورت با استفاده کردن از آن تکنولوژی هم به مزایای آن و هم به معایبی که دارد و به آن توجه نمیشود و یا حتی به آن فکر هم نمیشود ، میرسیم
نتایج تحلیل واریانس دو فاکتور دانشکده و جنسیت  میزان استفاده روزانه از فضاهای مجازی نشان می دهد ،اثر متقابل این دو فاکتور فاکتور دانشکده و جنسیت  در میزان استفاده روزانه از فضاهای مجازی معنا دار نبود.رابطه دو متغیر نمره میزان بازدهی خواب با ( نمره استفاده از دارو و نمره اختلال خواب و نمره اختلال عملکردی روزانه و نهایتا نمره کل خواب)  حاکی از رابطه  مثبت ومعنی  است و در کلیه موارد است .
رابطه دو متغیر نمره استفاده از دارو با
(نمره اختلال خواب و نمره اختلال عملکردی روزانه و نهایتا نمره کل خواب)  حاکی از رابطه  مثبت و معنی دار است.

 
مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.121.1105.fa
برگشت به اصل مطلب