پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
بررسی اپیدمیولوژیک عفونت های رایج سالمندان در بخش عفونی بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد (دوره 5 ساله مهر 1389- مهر 1394)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جمعیت جهان در آستانه یک تحول قابل توجه تحت عنوان جهان پیر قرار دارد. این پدیده منسوب به کاهش  میزان  مرگ و میر در نتیجه  پیشرفت در پزشکی و مراقبت های بهداشتی، کنترل بارداری، و اجرای برنامه های موثردر سالمندان  و بهبود شرایط جسمی، روانی و اجتماعی  است. پروسه سالمندی یک واقعیت بیولوژیکی ، پویا وتا حد زیادی خارج ازکنترل انسان است. با این حال،سالمندی موضوعی ساختاری است که بر اساس شرایط جامعه از سن بالا مطرح می شود در کشورهای  توسعه یافته، سن  تقویمی نقش برتری دارد به طوری که  65 سال ، تقریبا معادل آغاز سن بازنشستگی است. تب به عنوان شایع ترین شکایت اصلی در بیماران و عفونت محل جراحی به عنوان کمترین شکایت اصلی بیماران گزارش گردید.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: مهدیه آرین   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۸/۲   |   کد طرح: 867
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.121.1106.fa
برگشت به اصل مطلب