پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
ساخت دستگاه میز هیدرولیکی پمپ سری و موازی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
پمپ ها یکی از مداول ترین انواع توربو ماشین های مصرف کننده قدرت می باشند که در اکثر سیستم های تاسیساتی، آب رسانی، هیدرولیکی و غیره به کار می روند. نتایج حاصل از این تحقیق منجر به راه اندازی یکی از دستگاه های اصلی آزمایشگاه هیدرولیک جهت بدست آوردن منحنی مشخصه یک پمپ و تعیین راندمان پمپ و به کار بستن سری و موازی پمپ ها و مقایسه آنها با یکدیگر گردید.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: رجبعلی حکم آبادی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۸/۲۳   |   کد طرح: 998
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.121.1282.fa
برگشت به اصل مطلب