پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
ساخت دستگاه بررسی افت فشار در سیستم لوله کشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
یکی از معمولی ترین مسائل هیدرولیک تخمین زدن افت فشار در سیستم های لوله کشی است. این دستگاه می تواند افت انرژی در قسمت های مختلف یک سیستم کوچک لوله کشی را اندازه گیری نمایند. نتایج حاصل از این تحقیق منجر به راه اندازی یکی از دستگاه های اصلی آزمایشگاه هیدرولیک جهت بررسی افت فشارهای اصلی و فرعی در اجزای مختلف یک سیستم لوله کشی، محاسبه ضریب اصطکاک در انواع لوله ها، اندازه گیری افت در انبساط و انقباض ناگهانی، اندازه گیری افت در خم ها و انواع شیرآلات، اندازه گیری و بررسی قوانین اصطکاکی در جریان های آرام  و آشفته و بررسی تاثیر تغییرات دبی بر روی افت فشار گردید.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: رجبعلی حکم آبادی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۸/۲۳   |   کد طرح: 1008
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.121.1283.fa
برگشت به اصل مطلب