پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
مقایسه اثر داروهای متادون، بوپرونورفین و تنتور اپیوم بر عملکرد تیرویید در بیماران مبتلا به اعتیاد تحت درمان های نگهدارنده

حذف تصاویر و رنگ‌ها
انواع مختلفی از داروها به عنوان درمان های نگهدارنده برای درمان وابستگی به مواد مخدر  استفاده می شود.عوارض جانبی این داروها ها باعث بروز محدودیت های زیادی در استفاده از آنها می شود و خطر عود مصرف در بیماران را افزایش می دهد. فراوانی اختلال T3RU و FT4 در بین سه گروه مورد مطالعه تفاوت معنی داری را نشان داد. 9/7% از افراد دچارT3RU بالاتر از حد نرمال در گروه تحت درمان نگهدارنده با تنتور اپیوم قرار گرفتند .که 100 % این افراد یوتیروئید بودند که می تواند اثر احتمالی تنتور روی TBGنشان دهد.
 
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: مقایسه اثر داروهای متادون، بوپرونورفین و تنتور اپیوم بر عملکرد تیرویید در بیماران مبتلا به اعتیاد تحت درمان های نگهدارنده
مجری اصلی: حبیبه السادات شاکری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۲/۱۷   |   کد طرح: 979
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.121.363.fa
برگشت به اصل مطلب