پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی دزفول
ترجمه و تعیین روایی و پایایی نسخه 17 عبارتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در نتیجه این پژوهش مشخص گردید که نسخه فارسی "مقیاس اشتیاق شغلی اتریچ" ابزاری معتبر و بومی سازی شده جهت اندازه گیری اشتیاق شغلی در پرستاران و دیگر حرف علوم پزشکی است . همچنین اشتیاق شغلی با فرسودگی شغلی رابطه عکس داشته و با افزایش اشتیاق شغلی می توان میزان فرسودگی را کاهش داد.  
 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: مجتبی دولتشاهی   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: ir.dums.rec.1394.3
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.122.2003.fa
برگشت به اصل مطلب