پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی دزفول
تاثیر تلویزیون بر هوش هیجانی و سلامت روان دانش آموزان نوجوان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
این مطالعه بر روی 241 نفر از دانش آموزان مقطع دوم دبیرستان شهرستان شوشتر به صورت تحلیلی و با نمونه گیری به شیوه ی تصادفی خوشه ای انجام گرفت . نتایج مطالعه نشان داد تماشای تلویزیون با میزان هوش هیجانی رابطه ی معکوسی دارد درحالی که رابطه ی معناداری میان سلامت روان دانش آموزان و تماشای تلویزیون وجود نداشت.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: احمد محمودی کوهی   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: DURS-122
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.122.201.fa
برگشت به اصل مطلب