پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
ارتباط بین آناتومی مندیبل با سن و جنسیت در رادیوگرافی پانورامیک افراد 55-25 ساله مراجعه‌کننده به کلینیک دانشکده دندانپزشکی رفسنجان در سال ۱۳

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در این مطالعه مقطعی، ۳۲۲ فرد 55-25 ساله مراجعه­کننده به کلینیک دانشکده دندانپزشکی رفسنجاندر سال ۱۳۹۵مورد مطالعه قرار گرفتند. سن تمامی افراد از آن ها پرسیده شد و در چک لیستی که بدین منظور طراحی شده­ بود ثبت گردید.شاخص­های رادیومورفومتریکGonial Angle(GA), Antegonial Angle(AA), Mental Foramen(MEF), Mandibular Foramen(MAF), Mandibular Canal(MC)در هر یک از تصاویر پانورامیک اندازه­گیری شد.اطلاعاتجمع­آوری شده توسط نرم­افزار آماری SPSS نسخه ۱۸ تجزیه و تحلیل گردید.
میانگین تمامی زوایای مورد اندازه­گیری در زنان بزرگتر از مردان و سایر شاخص­های مورد اندازه­گیری در مردان بزرگتر از زنان بود. شاخص GA با افزایش سن افزایش یافت و MAF با افزایش سن به طرف قدام حرکت کرد.
مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.123.907.fa
برگشت به اصل مطلب