پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی زابل
بیماران کلیوی میزان بقای بیماران کلیوی مرحله ی انتهایی تحت همودیالیز منطقه ی سیستان، 6.36% است.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در این مطالعه 116 بیمار همودیالیزی شرکت کردند که  55 نفر(4/47%) مرد و 61 نفر (6/52%) زن بودند ومیانگین سنی شرکت کنندگان 4/47% سال بوده است .
میانگین بقای این بیماران 3/51% ماه بوده و بقای پنج ساله بیماران 6/36% بوده است .میزان مرگ و میر درمردان و زنان برابر بوده و در افراد بالای 45 سال و افراد دارای بیماری زمینه ای بیشتر بوده است .
در این مطالعه نشان داده شد که میزان بقای پنج ساله در افراد با بیماری زمینه ای کمتر بوده است .
همچنین میزان مرگ و میر درافراد با هایپرلیپیدمی کمتر بوده و این تفاوت از نظر آماری معنی دار بوده است .


 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: زهرا سپهری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۵/۱۲/۱   |   کد طرح: 44پ
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.124.1248.fa
برگشت به اصل مطلب