پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی زابل
علل خطاهای استعمال دارو ضرورت نظارت و گزارش دهی وضعیت و علل خطاهای استعمال دارو در بیمارستان آموزشی امیرالمومنین زابل

حذف تصاویر و رنگ‌ها
حفظ ایمنی بیمار یکی ازمفاهیم اساسی در سیستم های ارایه ی خدمات بهداشتی درمانی است که امروزه به عنوان یک نگرانی اصلی در نظام سلامت کشورها مطرح می باشد .
باتوجه به عدم گزارش دهی وکنترل کافی در ایران،نیاز بیشتری برای رسیدگی به این  موضوع امروزه احساس می شود  .


 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: مریم پورحسین مقدم   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۱/۳/۳۱   |   کد طرح: 9016
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.124.1249.fa
برگشت به اصل مطلب