پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی زابل
هیدرونفروز مادر زادی نوزادان با مادران دارای سابقه اعتیاد و نوزادان دارای سابقه فامیلی VUR و UPJO به گرید های بالاتری از هیدرونفروز مبتلا می شوند.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که شیوع هیدرونفروز درشهرستان زابل نسبت به سایر مناطق بالاتر است،همچنین میزان شیوع هیدرونفروز درجنس مذکر بیشتر و بیشترین میزان هیدرونفروز مربوط به گرید یک بوده است .
بیشترین میزان بهبودی مربوط به گرید یک وتا هفته ششم بوده است و اغلب بیماران مورد مطالعه تا هفته ششم بعد از تولد به طور خود به خود بهبود یافته اند .
دربحث بهبود خود به خودی،بیشترین بهبود خود به خودی مربوط به گرید یک بوده است و هیچ موردی از نوزادان با گرید چهار هیدرونفروز ،بهبود خود به خودی نداشته اند .
نوزادان دارای سابقه فامیلی   VUR و  UPJO به گرید های بالاتری از هیدرونفروز مبتلا می شوند . همچنین مادرانی که سابقه اعتیاد ندارند،فرزندان شان نسبت به مادران با سابقه اعتیاد مثبت،به هیدرونفروز خفیف تری مبتلا می شوند و نوزادان مادران با سابقه مثبت،به نسبت تعدادشان،از هیدرونفروز شدیدتری برخوردارند .
 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: راضیه بهزادمهر   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۵/۱/۳۱   |   کد طرح: 9501
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.124.1250.fa
برگشت به اصل مطلب