پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی زابل
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زابل بررسی تاثیر پروبیوتیک کیدی لاکت در بهبود اسهال حاد ویروسی کودکان و مقایسه ی آن با درمان رایج فعلی در بیمارستان امیرالمومنین زابل

حذف تصاویر و رنگ‌ها
باتوجه به نتایج حاصل از بررسی افراد، در این مطالعه نشان داده شد که استفاده از کیدی لاکت می تواند در درمان اسهال حاد ویروسی در اطفال کمک کننده باشد و دربهبود زود هنگام و کاهش شدت بیماری و همچنین بهبود علایم حیاتی در این بیماران نقش بسزایی داشته باشد
مشخصات طرح مرتبط:
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.124.687.fa
برگشت به اصل مطلب