پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
مقایسه اثربخشی اسپری بینی فلوتیکازون و مومتازون در بهبود علایم التهاب بینی آلرژیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها

در طی مطالعه ی انجام گرفته بر روی اسپری های بینی فلوتیکازون و مومتازون، نتایج نشان داد که این دو اسپری در بهبود علایم رینیت آلرژیک با یکدیگر تفاوت معناداری ندارند. بلکه تنها در معیار کاهش میزان ترشحات پشت حلق اسپری بینی مومتازون به میزان غیر معناداری بهتر از فلوتیکازون بود.


مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر امید غلامی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۹/۱۹   |   کد طرح: 93101
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.127.2076.fa
برگشت به اصل مطلب