پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
دوزیمتری تابش داخلی در پزشکی هسته ای

حذف تصاویر و رنگ‌ها
با توجه به اهمیت تعیین دوز دریافتی پرتوی اندام های حساس سالم و تومورال حین کاربرد مواد رادیواکتیو و رادیو داروها در پزشکی هسته ای و افزایش دقت درمان می توان از روشهای محاسباتی و نانتوم های دیجیتال استفاده نمود. در تحقیق انجام شده کسر جذبی وپژه پرتوهای یونیزان فوتونی و الکترونی بعنوان یکی از کمیتهای اصلی دوزیمتری تابش داخلی محاسبه و گزارش شده است. تفاوت های مشاهده شده در این کمیت، ضرورت پزشکی فرا دقیق را اعلام می دارد.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر روح الله قهرمانی اصل   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۷/۳   |   کد طرح: 94187
نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.127.2077.fa
برگشت به اصل مطلب