پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی سمنان
آنتی اکسیدان آپی ژنین باعث محافظت از جنین ها در مقابل عوامل آسیب رسان فراهم می کند.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در حال حاضر بهترین روش برای درمان ناباروری کشت بلاستوسیست محسوب می شود و استفاده از آنتی اکسیدان ها می تواند شرایط محیطی را برای کشت بلاستوسیست فراهم کرده و اثرات محافظتی بر جنین ها در مقابل عوامل آسیب رسان داشته باشد. در یک طرح تحقیقاتی (مصوب شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه) که توسط دکتر زربخش و همکاران انجام و گزارش نهایی آن به تائید این شورا رسیده است؛ با هدف بهبود شرایط هچ شدن جنین ها و بهبود شرایط لانه گزینی در جنین های موش سوری انجام شده است. بررسی نتایج نشان داد که آنتی اکسیدان Apigenin می تواند با محافظت از جنین ها در مقابل عوامل آسیب رسان همچون اکتینومایسین و هیدروژن پراکسید شرایط را برای تکوین مناسب بلاستوسیست ها در محیط کشت فراهم کرده و میزان احتمال لانه گزینی را در جنین ها افزایش دهد. 

نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.128.1922.fa
برگشت به اصل مطلب