پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور- دانشگاه علوم پزشکی سمنان
پروفیلاکتیک میزوپروستول و ترن اگزامیک اسید، در کاهش خون ریزی پس از زایمان تاثیر داشت.

حذف تصاویر و رنگ‌ها
خون ریزی پس از زایمان عارضه ی مهم و خطرناک بوده و ایمن ترین اقدام برای پیش گیری و درمان، نقش به سزایی در کاهش عوارض ناشی از آن، به ویژه مرگ مادری دارد. در یک طرح تحقیقاتی (مصوب شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه) که توسط دکتر صنم مرادان و همکاران انجام و گزارش نهایی آن به تائید این شورا رسیده است؛ با هدف مقایسه ی اثر پروفیلاکتیک میزوپروستول و ترن اگزامیک اسید، در کاهش خون ریزی پس از زایمان، در مادران تحت عمل سزارین، انجام شده است. نتایج نشان داد که دو داروی میزوپروستول و ترانسید در مقایسه با گروه کنترل اثرات بهتری بر کاهش خونریزی داشت و مقایسه دو داروی میزوپروستول و ترانسید نشان داد که اثرات پروفیلاکتیک این دو دارو در کاهش خونریزی مشابه هم است. علاقمندان می­توانند از طریق تماس با مجری اصلی، به اطلاعات کامل­تری دسترسی پیدا نمایند.
Email: sm42595@yahoo.com

نشانی مطلب در وبگاه پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشور:
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.128.1927.fa
برگشت به اصل مطلب